Nu op de gehele uitverkooppagina 20% korting met de actiecode: UITVERKOOP
Menu
Klantenservice Momenteel gesloten
account
search
wishlistcart
Merkenblog
usp Levering in binnen- en buitenland
usp Supersnelle levering
usp Ruim 3000m2 aan magazijn
Drainage

Drainagesysteem

Drainage is een ondergrondse methode van waterafvoer. Een drainagesysteem zorgt ervoor dat overtollig (regen)water snel wordt afgevoerd. Tegelijkertijd handhaaft het de grondwaterstand, waardoor tuinen en terreinen goed begaanbaar blijven, zelfs tijdens natte periodes. Een bijkomend voordeel van drogere grond is dat deze sneller opwarmt in het voorjaar, wat bijvoorbeeld gunstig is voor het herstel van gras na de wintermaanden.

Hoe functioneert een drainagesysteem?

Water volgt de weg van de minste weerstand. Een drainagesysteem in de bodem creëert een route voor overtollig regenwater om weg te vloeien. Kortom, dit is de basiswerking van een drainagesysteem.

Om het mechanisme achter een drainagesysteem beter te begrijpen, is het handig om te weten hoe water zich in de grond gedraagt. Bij regen valt het water in druppels op de grond. In eerste instantie blijft dit regenwater op de plek liggen waar het valt, zonder zich te verplaatsen. Pas als de grond verzadigd raakt, begint het water door de zwaartekracht naar beneden te zakken.

Wanneer het water het grondwater bereikt, neemt de weerstand toe doordat de watermoleculen van het regenwater moeten concurreren met de watermoleculen van het grondwater. De snelheid waarmee dit gebeurt, hangt af van de doorlaatbaarheid van de grond. Grondsoorten zoals klei en leem hebben kleine poriën en bieden meer weerstand dan zandgronden. Het plaatsen van een drainagesysteem in de grond vermindert de weerstand van de watermoleculen in de bodem, waardoor het water gemakkelijker kan bewegen!

Welke soorten drainagesystemen zijn er?

Er bestaan diverse methoden om een drainagesysteem aan te leggen. Afhankelijk van de omstandigheden en de omvang van het terrein waarop het drainagesysteem wordt geïnstalleerd, zijn er verschillende opties: enkelvoudig, samengesteld, visgraat of gesloten drainagesysteem. Een ondergronds drainagesysteem in uw tuin kan aanzienlijke voordelen bieden, en het kan eveneens problemen met wateroverlast in uw huis oplossen. Hieronder gaan we dieper in op de diverse mogelijkheden, zodat u een goed beeld krijgt van welk systeem het meest geschikt is voor uw situatie.

Enkelvoudig drainagesysteem

Enkelvoudig drainagesysteem

Bij een enkelvoudig drainagesysteem mondt elke drainagebuis uit in een sloot of vijver. Dit is het meest eenvoudige drainagesysteem en het is gemakkelijk aan te leggen. Een ander voordeel is dat dit systeem gemakkelijk te inspecteren en te onderhouden is. Er zijn echter enkele beperkingen, vooral als het waterpeil in de sloot hoog is. Bovendien kunnen er veel zichtbare eindbuizen zijn die uitkomen in de sloot.

Het enkelvoudige drainagesysteem kan zonder sleuven worden geïnstalleerd met behulp van een V-ploeg. Dit veroorzaakt relatief weinig schade aan de bovenste grondlaag. Het voordeel van een open sleuf is dat deze gevuld kan worden met goed doorlatend materiaal om de drainageprestaties te verbeteren.

Samengesteld drainagesysteem

Samengesteld drainagesysteem

Bij een samengesteld drainagesysteem worden alle individuele drainagebuizen verbonden met een verzamelende drainbuis, die het water afvoert naar een afvoerpunt, infiltratiekrat of put. Meestal wordt hiervoor een inspectieput gebruikt, die van bovenaf toegankelijk is.

Dit type drainagesysteem vergt meer werk en is over het algemeen duurder om aan te leggen vanwege de benodigde putten en aansluitingen. Toch biedt het de mogelijkheid om discreet te worden geïntegreerd in het landschap. Dit systeem is vooral geschikt wanneer er beperkte opties zijn voor afvoer.

 

Visgraat drainagesysteem

Visgraat drainagesysteem

Een visgraat drainagesysteem kenmerkt zich door de verbinding van de individuele drainagebuizen met de hoofddrainagebuis via Y-stukken. Het onderhoud van dit drainagesysteem wordt uitgevoerd vanaf het hoogste punt, door de drainagebuizen door te spoelen. Een bijkomend voordeel is dat dit systeem discreet in het landschap kan worden geïntegreerd.

 

Gesloten drainagesysteem

Een andere variant is het gesloten drainagesysteem, maar dit wordt doorgaans niet veel door particulieren toegepast. Het is een relatief kostbare en complexere methode die meer zorgvuldigheid vereist. Een gesloten drainagesysteem wordt vooral ingezet op locaties waar natuurlijke afwatering niet mogelijk is, zoals bij hoogbouw of sterk verstedelijkte gebieden met veel beton of asfalt. Een voordeel is dat het opgevangen water kan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld irrigatie, spoeling van toiletten, of andere doeleinden waarbij niet-drinkbaar water nodig is.

Zelf drainage aanleggen

Een drainage systeem bestaat uit diverse componenten, zoals drainagebuizen en verbindingsstukken. Over het algemeen kunt u zelf redelijk eenvoudig een drainage systeem installeren in uw tuin of op uw terrein. Het is echter essentieel om eerst nauwkeurig te bepalen waar de drainage precies nodig is, zodat het ontwerp van het drainage systeem hierop kan worden afgestemd. Dit garandeert een doeltreffende en efficiënte afvoer van overtollig water. Onze blog over het aanleggen van drainage zal u ongetwijfeld helpen om dit gewenste resultaat te bereiken!

Diameter van het drainagesysteem

Om de geschikte diameter van de drainagebuis te bepalen, is het belangrijk om naar de specifieke toepassing van het drainagesysteem te kijken. Voor tuin toepassingen wordt over het algemeen een drainagebuis met een diameter van 80 mm gebruikt. Het onderstaande schema dient als richtlijn om u te helpen bij het maken van de juiste keuze:

  • 50mm: kassenbouw
  • 60mm: landbouw / tuinen / paardrijbakken
  • 65mm: sportvelden
  • 80mm: tuinen / paardrijbakken / bouwrijp maken / Grond-Weg-Waterbouw / bronnering
  • 100mm: hemelwaterafvoer boerderijen / bouwrijp maken / Grond-Weg-Waterbouw / Bronnering
  • 125mm: hoofddrainageleiding / GWW
  • 160mm: hoofddrainageleiding / GWW
  • 200mm: hoofddrainageleiding / GWW
  • 250mm: stalbeluchting

Hoe onderhoudt u uw drainagesysteem?

Bij het onderhoud van uw drainagesysteem is het essentieel om regelmatig bladeren, takken, wortels en ander vuil uit de afvoerputten te verwijderen. Daarnaast is het aan te raden om periodiek een onderhoudsbeurt uit te voeren waarbij u een tuinslang of hogedrukreiniger gebruikt om de drainagebuizen schoon te spuiten. Dit helpt bij het verwijderen van sediment en ander vuil dat zich in de buizen kan ophopen, waardoor het water weer vrij kan stromen. Zodra u eenmaal een drainagesysteem hebt geïnstalleerd, is het van groot belang om dit regelmatig te onderhouden. Hiermee waarborgt u een optimale werking van het systeem en voorkomt u verstoppingen en andere mogelijke problemen. Wilt u meer informatie over drainage, het aanleggen ervan, of het uitvoeren van onderhoud? Aarzel niet om contact op te nemen met onze medewerkers!