Nu op de gehele uitverkooppagina 20% korting met de actiecode: UITVERKOOP
Menu
Klantenservice Momenteel gesloten
account
search
wishlistcart
Merkenblog
usp Levering in binnen- en buitenland
usp Supersnelle levering
usp Ruim 3000m2 aan magazijn
Hemelwaterafvoer

Infiltratiesysteem regenwater

Infiltratie verwijst naar het doordringen van water in de grond. Traditioneel wordt het regenwater dat rondom ons huis valt via het riool afgevoerd. Dit regenwater is van nature schoon. Door het af te voeren via het riool belandt het uiteindelijk in waterzuiveringsinstallaties. Echter, regenwater zou eigenlijk uitstekend hergebruikt kunnen worden in onze eigen tuinen. Het is essentieel om regenwater tijdelijk op te vangen zodat het tijdens droge periodes benut kan worden.

Het steeds populairder worden van het afkoppelen van regenwatersystemen van het riool betekent dat regenwater nu op eigen terrein wordt gebruikt. Het afkoppelen van regenwater en het hergebruiken ervan op eigen terrein wordt gerealiseerd met behulp van een infiltratiesysteem.

De voordelen van een infiltratiesysteem

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het afkoppelen van het regenwaterafvoersysteem van het riool. Een van de belangrijkste voordelen is dat dit de belasting op waterzuiveringsinstallaties vermindert. Om deze reden verstrekken gemeenten en waterschappen vaak afkoppelsubsidies, meestal gebaseerd op het aantal vierkante meters dakoppervlak. Vaak kan dit subsidiebedrag ook deels worden gebruikt voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton.

Bovendien heeft infiltratie als extra voordeel dat regenwater uiteindelijk toch in de grond terechtkomt, waar het oorspronkelijk als neerslag zou vallen. Dit gebeurt op een later tijdstip, meestal tijdens drogere periodes. Hierdoor wordt de uitdroging van de bodem beperkt en draagt het regenwater bij aan het grondwater.

Ontkoppelen van regenwaterafvoer

Het ontkoppelen van regenwater is geen ingewikkelde taak. Er zijn verschillende manieren om regenwater te ontkoppelen, en de juiste methode hangt af van de beschikbare ruimte en het doel van uw tuin. Het systeem moet ook bestand zijn tegen hevige regenval. De opvangbuffer houdt het water tijdelijk vast, zodat het later kan worden gebruikt of rustig in de grond kan worden opgenomen.

Er zijn bovengrondse en ondergrondse infiltratiesystemen mogelijk.

Bij een bovengronds systeem wordt regenwater vanaf het dak via de dakgoot en regenpijp opgevangen. De dakgoot eindigt bovengronds bij een regenton. In dit geval bevindt de wateropvang zich boven de grond en is zichtbaar.

Bij een ondergronds systeem is de infiltratievoorziening onzichtbaar onder de grond aangelegd. Het regenwater wordt via dakgoten en regenpijpen opgevangen, en de afvoer onder de grond eindigt in een infiltratiebuis en/of infiltratiekratten.

De beste methode hangt af van de bodemsoort en het terrein, en het is belangrijk om te achterhalen hoe de regenwaterafvoer bij uw huis is geregeld. Ontkoppelen kan worden gedaan met behulp van zinkputten, infiltratiekratten of drainageslangen. De capaciteit van een infiltratievoorziening wordt bepaald door:

•   De K waarde (hydrologische conductiviteit) van de bodem

•   Het volume van de infiltratievoorziening

•   Het totaal oppervlak van de zijkanten van de infiltratievoorziening (het uitwisselingsoppervlak)

Het vermijden van zand en ander vuil in het infiltratiesysteem is van groot belang, omdat dit verstoppingen kan veroorzaken. Het gebruik van boldraadroosters in de regenpijp, een bladvanger en zandvangers is daarom essentieel.

Subsidie voor een infiltratiesysteem

Veel gemeenten en waterschappen hebben een stimuleringsregeling opgesteld voor het ontkoppelen van regenwater van het riool. Dit komt doordat gemeenten en waterschappen er baat bij hebben dat de waterzuiveringsinstallaties minder belast worden door regenwaterafvoer via het riool. Deze subsidies kunnen oplopen tot meer dan 10 euro per vierkante meter ontkoppeld oppervlak. U kunt hierover meer informatie verkrijgen bij uw gemeente.

Het onderhouden van uw infiltratiesysteem

Eenvoudige bovengrondse infiltratievoorzieningen vergen weinig onderhoud. Af en toe het gootje schoonvegen en bladeren verwijderen van de bezinkplek is meestal voldoende. Ondergrondse infiltratiekratten en -buizen vereisen iets meer aandacht. De zandvangers moeten ongeveer eens per jaar worden leeggemaakt.